הניצרה

בחירום-נשארים בבית

בשיגרה-סומכים על הניצרה

אל תשאירו לפורצים "חלון הזדמנויות"

כי תריס סגור הוא לא תריס נעול

תריסים חשמליים
google15379d74068be5e0.html